28 août 2014

"Jane og fisken"

"Jane og fisken" d'Egon Mathiesen.