12 juin 2010

"Shiritori""Shiritori" de Shuntaro Tanikawa, illustré par Makoto Wada.