28 mars 2011

"Jio-Jio no kanmuri"
"Jio-Jio no kanmuri" d'Eriko Kishida, illustré par Chiyoko Nakatani.